FxPro Pusat Bantuan- Glosarium

Sesi Amerika Utara (undefined)

Sesi Amerika Utara adalah sesi terakhir setiap hari perdagangan, buka dari jam 12:00 siang hingga 8:00 pagi GMT. Jam-jam ini berubah setiap kali ada waktu penghematan siang hari (daylight savings time).